maanantai 9. tammikuuta 2012

Paalutusta

Tänään tuli pohjatutkimuslausunto, jossa oli odotettu tuomio. Rakennukset ehdotetaan perustettavaksi tukipaalujen varaan. Alla hieman yhteenvetoa tuloksista.

Rakennuspaikka on tasaista entistä peltomaata. Maaperä koostuu ylimmäisenä maalajina humuskerroksen alla olevasta, kolme - viisi metriä paksuista, pehmeästä savikerroksesta sekä sen alla olevista tiiveydeltään vaihtelevista savi-, siltti- ja hiekkakerroksista. Alimmaisena maalajikerroksena ennen kalliota on ohut hiekkakerros.

Kairaukset ovat päättyneet pisteissä yksi - kolme määräsyvyyteen, pisteissä neljä ja viisi kiveen tai kallioon. Pisteessä kuusi kairaus on päättynyt kiveen. Kairausreikien syvyydet ovat välillä 6.0 - 15.4 m

Paaluina kysymykseen tulevat joko teräsbetoniset paalut tai teräsputkipaalut. Paalutustyö tehdään luokassa II, noudattaen Lyönti-paalutusohje LPO-2005 määräyksiä ja ohjeita. Paalujen oletetaan tunkeutuvan vähintään kairausten päättymissyvyyteen asti.

Alapohja rakennetaan kantavana, kun perustukset paalutetaan. Lattian alle tehdään vähintään 300 mm paksu salaojakerros hyvin vettä läpäisevästä materiaalista. Teräsbetonipaalujen 250 mm x 250 mm sallittuna kantavuutena voidaan käyttää arvoa 437 kN/paalu. Teräspaalujen mitoituksessa käytetään paalun valmistajan tai PPO-2007:n mukaisia kantavuusarvoja. Saven leikkauslujuutena teräspaalujen mitoituksessa voidaan käyttää arvoa 7 kN/m2.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti